Wat doen we?

Onze groep biedt geen fotocursus. Daar zijn overigens in Eindhoven en omgeving meerdere mogelijkheden voor. Beginnelingen worden echter zeker niet aan hun lot overgelaten. Wanneer daar behoefte aan is kan men rekenen op persoonlijke begeleiding van een ervaren groepslid. De groepsbijeenkomsten zijn om de veertien dagen op maandagavond van acht uur tot half elf in Gemeenschapshuis Genderdal aan de Boccherinilaan 6 te Eindhoven. De belangrijkste activiteiten zijn:
Forumbesprekingen: We bespreken elkaars foto’s (digitaal of geprint) en digitale HDAV-presentaties. Groepsleden, die hiervoor een speciale cursus fotobespreken hebben gevolgd, treden daarbij op als forumleider. In wezen vormen de interessante en leerzame forumavonden de kern van het fotoclubgebeuren. Tijdens deze forumavonden is er vaak ook een technisch kwartiertje waarbij verschillende technische zaken betreffende fotografie de revue passeren.
Praktijk: Het gezamenlijk bezig zijn met fotograferen. Hieronder vallen ook de fototochtjes, die samen of in kleine groepjes worden ondernomen.
Sprekers: Voor twee of drie clubavonden per jaar worden bekende fotografen uitgenodigd, die hun werk laten zien en er over vertellen. Door grondig kennis te maken met het werk van zulke fotografen worden de fotografische inzichten van de leden vergroot, wat sterk bijdraagt tot verbetering van het eigen werk.
Uitwisseling: Door bezoeken van en aan andere fotoclubs/fotogroepen wordt naar het fotogebeuren bij die clubs gekeken. Hieronder valt ook het bezoeken van fototentoonstellingen.
Bondsfotowedstrijd: Fotogroep “de Gender” neemt deel aan de jaarlijkse fotowedstrijd van de landelijke fotobond. Leden van de club kunnen bovendien deelnemen aan andere wedstrijden, studiedagen en andere activiteiten, die onder auspiciën van de Fotobond BNAFV worden gehouden.
Expositie: Jaarlijks houden we in het derde weekend van maart onze grote fototentoonstelling. Het hoogtepunt van het clubjaar. Gemeenschapshuis Genderdal staat dan een weekend lang in het teken van de fotografie. Er is een overzichtstentoonstelling in de grote zaal met een selectie van het werk uit het afgelopen jaar, er is een aparte zaal waar de Audio Visuele (AV) presentaties gegeven worden.
Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij aan de overzichtstentoonstelling meedoet, ongeacht het niveau, dat men heeft bereikt. De tentoonstelling moet een waarheidsgetrouw beeld van de groep geven. Voor de AV-presentatie kun je je opgeven. Je bent dan een jaar lang lekker bezig met een groepje enthousiastelingen, regelmatig ook onder begeleiding van een professionele mentor.
Ook buiten de jaarlijkse fototentoonstelling wordt veelvuldig geëxposeerd.  Leden van de groep exposeren, zowel individueel als in groepsverband veelvuldig in galerieën, verzorgingstehuizen, wijkgebouwen, het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven, enzovoorts.
Belangstelling ?
Neem dan even contact op met onze secretaris.