Leden informatie

Mededelingen voor leden

 
Mededelingen van de forumavond van 13 november 2023 (door Francien)
– We zitten vanaf nu tijdelijk in ruimte 4. Er is vanavond een U-opstelling gemaakt. Aan het eind van de avond evalueren we hoe dat bevalt;
– Ton B. stopt als Forumleider en Eric neemt het stokje over. Hij heeft veel ervaring als docent kunstgeschiedenis en als Forumleider in St. Oedenrode;
– As zaterdag is om 13.00 uur bij Pennings Foundation een bijeenkomst over de toekomst van fotoclubs. Iedereen kan meedoen/meepraten. Je moet je digitaal aanmelden; Joep en Mariet gaan in ieder geval. Zie de e-mail van Mariet;
– Mariet en Joep vinden de expositie in de Kruisruimte van afgelopen weekend heel interessant, ook voor wat betreft de wijze van exposeren;
– de werkgroep Creatief Exposeren doet een oproep: er is ruimte voor meer mensen om mee te doen en dus extra foto’s te exposeren;
– Studio Genderdal maakt portretfoto’s van de leden van de Philips Harmonie. Vorige week zijn op één avond niet minder dan 13 mensen gefotografeerd met hele mooie resultaten. De ‘geknipte’ mensen hebben vanavond al een aantal foto’s gezien op de tablet van Wim en waren er in ieder geval zeer over te spreken;
– Hans K vraagt om de rondgestuurde enquête snel in te vullen. Het gaat over de voorkeur voor de momenten voor de ledenopening, diner en eventuele borrel bij onze expositie in maart. Snelheid is nodig i.v.m. het maken van de flyers/posters;
– Piet meldt dat de e-mail aan het adres van alle leden in zijn junkmail terechtkomt. Heb jij dat ook? Vraag hulp aan een ander lid om het hopelijk op te lossen;
– Suggestie voor een Ronde Tafelbijeenkomst: het ‘bijmaken’ van beeld aan de randen van de foto;
– Tijdens de Forumavond hebben we gemerkt dat de mensen aan de zijkant van de zaal de gepresenteerde foto’s op de televisie niet goed konden beoordelen. Zij zagen bv een verminderd contrast. De geopperde oplossing is een opstelling met rijen; dat vinden we echter minder gezellig. To be continued…..
– Bettina en Peter vd H zijn er respectievelijk voor de tweede en derde keer. Zij starten met zich wat uitgebreider voor te stellen en enkele foto’s te laten zien.
En….. de Expocommissie heeft een challenge uitgeschreven voor de komende expositie: maak foto’s bij het thema ‘Gestel in beeld’. Zie de e-mail van Hans K van 8 november. 

 

Mededelingen van de forumavond van 30 oktober 2023 (door Bert)
Hans Krüsemann heeft brons behaald in Foto Individueel 2023 eerste editie. Overigens niet met de foto die op zijn certificaat staat. Eens te meer bewezen dat bij de Fotobond ook maar gewone mensen zich inzetten voor de goede zaken. De prestatie is er niet minder om. Gefeliciteerd Hans. Ga zo door. 
Oege Lam heeft besloten om te stoppen met de coördinatie van In the Picture. Er wordt dus een opvolger gezocht. Nu schijnt mijn naam daarvoor te zijn gevallen, omdat ik kennelijk zeer geschikt wordt geacht. Ik voel mij gestreeld, maar tijdens mijn uur durende nachtelijke tocht huiswaarts, heb ik al mijn activiteiten op een rijtje gezet en geconcludeerd dat dat helaas niet in mijn tijdsbestedingsprogramma past. 
Waar ik ook voor ben gevraagd is om Rob te vervangen als coördinator voor de Ronde Tafel. Die erebaan heb ik wel aanvaard.
Piet en Jelle gaan samen met Anke de activiteiten commissie bemensen. Dus alle vacatures binnen de club zijn weer ingevuld.
Mariet brengt het parkeren van de auto’s nogmaals onder de aandacht. Dus graag niet parkeren in de straat, maar op de parkeerterreinen. Of naast het gebouw of bij de winkels.
De komende 5 maanden gebruiken we het naastgelegen lokaal voor onze forumavonden. 
Ericamera zoekt samenwerking op het gebied van de forumleiders. Er wordt aan uitwisseling gedacht. Lex en Mariet gaan met hen in overleg hoe één en ander zou kunnen worden ingevuld. 
Mariet heeft de boekpresentatie gehouden van de portretten van 100 inwoners van Waalre in de leeftijden van 1 t/m 100 jaar. Een inkijkexemplaar was ter inzage. 
In de pauze hebben Bert en Toon de leiding van de forumavonden op 27 november en 18 december geruild. Dus Toon is op 27 november forumleider en ik op 18 december. 
 
Mededingen van de forumavond van 16 oktober 2023 (door Francien)
Dit zijn de aantekeningen bij de forumbijeenkomst van gisteravond:
– welkom aan 2 belangstellenden! Dit zijn Peter en Bettina;
– zie de mail van Mariet over parkeren: voortaan alleen op de grote parkeerplaats tegenover de kerk;
– misschien gaan we voor 5 maanden naar een andere ruimte voor onze forumavonden;
– hartelijke groeten aan iedereen van Miep. George is in het ziekenhuis en heeft binnenkort een ingreep aan een klep in het hart. Veel beterschap voor hem!;
– Ton B en Mariet zijn naar Eerde geweest waar de bond een fotobespreking deed van de bondswedstrijd. Heel leerzaam. Wat opviel: onze foto’s waren anders, opvallender, bijzonderder. Helaas in de middenmoot geëindigd. Tip voor de volgende keer: begin en eindig de serie met een opvallende foto;
– Albert heeft helaas verdere uitzaaiingen en moet zich terugtrekken uit de activiteitencommissie. Peter doet dat door omstandigheden ook. Oproep: We laten Anke niet in haar uppie! Wie sluit zich aan in deze commissie??;
– Ton B krijgt juist het bericht door dat hij is geselecteerd voor Foto Nationaal. Succes Ton B!;
– Mariet heeft haar boekpresentatie in het Huis van Waalre op 27 oktober om 15.00 uur. Iedereen is welkom!
– bericht van de Forumleiders: als je (toch) meer dan 3 foto’s inlevert, worden de laatste 3 besproken.
 
Mededelingen van de forumavond van 2 oktober 2023 (door Bert).
De crematiedienst van Marcelle, waarvoor een aantal leden waren uitgenodigd, was indrukwekkend.
De expositie van Marika, Eric, Hans van Gorp, Jelle en Joep in de Kruisruimte, alsmede de expositie van Rob in Uden zijn zeer succesvol geweest.
Naar aanleiding van de lezing van Maartje Vos over exposeren is besloten om weer de mogelijkheid te bieden om een thema-expositie, dan wel op een alternatieve wijze te exposeren. De foto’s hoeven niet besproken te worden. Deelnemers die zich nu hebben aangemeld zijn: Mariet, Marika, Regina, Eric, Jelle, Lex, Piet en Rob. Maar een ieder ander kan zich nog aanmelden.
Francien zal foto’s van de expositie in de Kruisruimte insturen voor op de website. 
De foto’s die uit de kubussen zijn gekomen zijn geschikt voor expositie bij de huisartsen, formaat is echter 75x50cm. Er worden lijsten gezocht van dit formaat. Frans heeft waarschijnlijk een aantal lijsten en stelt ze beschikbaar. Wie ook nog lijsten heeft en ze wil afstaan kunnen zich melden bij Hans vG.
Lex geeft een interessante presentatie van zijn fotoproject over de loop van het riviertje de Gender, van bron tot monding.