Mariet Wielders

Vrij werk Expo 2022:
Foto’s van echtpaar
Twee mensen die een leven lang bij elkaar zijn. Hun levens zijn met elkaar vergroeid en ze vullen elkaar voortdurend aan in alles. Ze doen alles samen maar op het laatst is er toch een afscheid omdat ze niet samen sterven.
Water
Ik zie overal water maar vooral het oppervlak met de spiegelingen en de golfjes. Ik ben nieuwsgierig over de dingen die ik niet zie. Hoe ziet de wereld er onder water uit en dan vooral in de poelen en slootjes in de buurt. Lastig om vast te leggen maar wel een uitdaging.

Fotograaf: Mariet Wielders
Wat is er mooier om je gedachten om te zetten in beelden. De zaken die je raken proberen te vangen in foto’s. Ik doe dat door te ensceneren, te regisseren en te bewerken. Meestal zet ik de mens centraal en laat ze hun verhaal vertellen en probeer ik bloot te leggen wat ze voelen. Een werkwijze die niet alleen interessant is voor het beeldmateriaal. Vaak zie ik achteraf in de foto meer dan ik op het moment van fotograferen zag.