Piet van der Putten

Thema werk Expo 2022:
‘Documentairefotografie’
Herinrichting beekdal Tongelreep, een fotoimpressie
Er vinden momenteel veel graafwerkzaamheden plaats in de Brabantse beekdalen. Waterschap de Dommel voert beekherstelprojecten uit. Zowel verdroging als wateroverlast zijn aan de orde. Hermeanderen helpt om water vast te houden. Het inrichten van overstroomgebieden is bedoeld om tijdelijk meer water te bergen.
Enkele elementen van het Beekherstel van de Tongelreep heb ik gefotografeerd. Het gaat om een gebied op de grens van de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Het waterschap werkt hier ook samen met Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, en particulieren.
Via de website van het Waterschap is informatie beschikbaar over vooronderzoek, planning, besluitvorming, uitvoering en onderhoud. En dat vanuit vele aspecten, zoals natuurwaarde, archeologische waarde, waterbouwkundige aspecten en watermanagement. Ook geeft men actief voorlichting in het veld.
Een simpel fotoproject groeide uit tot een kennismaking met een zeer interessante wereld, waar allerlei expertises bijeenkomen.
De fotomontages, die hier getoond worden, documenteren het Beekherstel van de Tongelreep, van een traject nabij Valkenswaard. Daarnaast heb ik een fotoboek gerealiseerd, met tekst, die een aantal aspecten van het project beknopt beschrijft.
Titels
Montage 1: Hout-pakketten gaan de beekbodem verhogen
Montage 2: Voorlichting door het waterschap op locatie
Montage 3: Nieuwe bedding nabij Maria Hoeve
Montage 4: Graafwerkzaamheden en archeologisch onderzoek
Montage 5: Abstract: Zand

Fotograaf: Piet van der Putten
Fotografie die emotioneert, intrigeert, vragen oproept, en die laat genieten van schoonheid van vormen en kleuren, dat is mijn doel.
Qua genres, kies ik vaak voor natuur- en portretfotografie (eigen studio). Ik zoek graag naar positieve onderwerpen. Onderwerpen die mijn aandacht trekken, verbazen, emotioneren, en liefst een prettig gevoel geven. Met portret fotografie beoog ik om mensen iets waardevols te geven. En verder leg ik gewoon (zo’n 60 jaar al) veel vast van wat ik beleef.
Technische research en ontwerponderwijs waren mijn leven: de wereld willen begrijpen en kennis uitdragen. Een perfecte match met digitale fototechniek, computerbewerking en kennis daarvan delen. Afgelopen jaar was kleur mijn thema (het visueel systeem, kleurruimten/standaarden, licht in de natuur en studio, etc.). Om de mogelijkheden te verkennen van composities met lagen steek ik momenteel veel tijd in doorstuderen op bewerkingssoftware Adobe Lightroom en Photoshop.
Ik ervaar fotografie vaak als een soort centrum waar mijn interesses heerlijk bijeen komen: mensen ontmoeten, planten, dieren, muziek, literatuur, kunst, museumbezoek, wandelen, buiten zijn, kamperen, reizen en studeren.