Forumavonden

De forumavond foto mappen zijn alleen voor leden toegankelijk.
Waarom hebben we forumavonden o.l.v. een forumleider:
Uitleg voor iedereen en vooral nieuwe leden
1 – Clubgevoel, onderlinge contacten, wat speelt er.
2 – Leren van elkaar:
A – Bewust fotograferen (zelfreflectie): De fotograaf zal de volgende vragen beantwoorden
 • Waarom heb je deze foto gemaakt?
 • Waarom heb je deze foto meegebracht/ingestuurd?
 • Wat vind je er zelf van?
B -Feedback krijgen op je werk
 • Aangeven wat je besproken wil hebben (techniek, sfeer, zeggingskracht, esthetiek, concept, creativiteit, originaliteit, enz.).
 • Wat is goed en wat kan beter, anders, tips? (open vragen van forumleider/kijkers) (techniek, sfeer, zeggingskracht, esthetiek).
 • Vervolgtraject, seriematig, voorbeelden.
 • Luisteren naar commentaar en neem dat mee. Denk er over na en kijk zelf wat je er mee kunt. Geen verweer wel discussie.
De maker kan duidelijk sturing geven aan de bespreking, afhankelijk van de intentie maar de kijkers (andere clubleden) mogen ook ongevraagde opmerkingen maken al dan niet op aanwijzingen van de forumleider.
Wat verwachten we van de kijkers – leden?
3 – Feedback geven:
 • De kijkers (allemaal) leveren serieuze antwoorden en doen mee aan discussies en geven gevraagd en ongevraagd commentaar op het getoonde werk. Ze putten uit hun ervaring, kennis, en ideeën en denken mee in voortgang of verbeteringen.
 • Duidelijk en eerlijk, positief, opbouwend zijn en met respect voor de maker
4 – Inspiratie opdoen.
Deze manier van bespreken zou bevorderlijk moeten zijn zijn voor:
 • Beter leren kijken naar foto’s.
 • Bewuster leren fotograferen.
 • Eigen foto’s beter leren selecteren.
 • Beheersing van de beeldtaal – Leren analyseren en interpreteren
5 – Foto’s insturen voor de forumavonden
 • Formaat digitaal foto’s maximaal – de TV resolutie is 3840 x 2160 pixels (4K)
 • Maak liggende foto’s 3840 pixels breed
 • Maak staande en vierkante foto’s 2160 pixels hoog