Forumavonden weer online

We gaan weer ZOOMen, oftewel, online de foto’s bespreken. Corona grijpt hard om zich heen dan wij het verstandiger en veiliger vinden om voorlopig weer online bij elkaar te komen. De veiligheid van onszelf en iedereen om ons heen is belangrijker.

Jullie ontvangen dus binnenkort weer een link voor onze forumavonden op maandag.