Jelle van de Voort

Vrije Expositie:

 

Fotograaf: Jelle van de Voort
Ik fotografeer al meer dan 30 jaar. Om mijn fotografische vaardigheden te verbeteren maar ook om een duidelijker eigen stijl te ontwikkelen ben ik lid geworden van fotoclub De Gender. Mijn sterke punten als fotograaf zijn een goede beheersing van de camera als technisch apparaat en het vermogen om in het dagelijks leven ‘fotowaardige’ situaties te onderkennen. Waar ik nog duidelijk voortgang kan boeken is het sturen van mijn creativiteit en het verder ontwikkelen van een eigen signatuur als fotograaf.
In mijn huidige werk ligt de nadruk vooral op natuur, sport en situaties met mooi licht. Daarnaast probeer ik expressies of gedrag van mensen op aansprekende wijze in beeld te brengen. Mijn foto van een geploegd veld laat bijvoorbeeld iets zien van de gedachtengang van de ploegende boer toen hij twee paaltjes tegenkwam die in de weg stonden aan de rand van het veld.