Albert Koning

Vrije Expositie:
 
Fotograaf: Albert Koning.
Ik fotografeer sinds enkele decennia, maar dit is mijn eerste expositie. Wat de keuze van mijn onderwerpen betreft richt ik mij vooral op mensen en menselijke activiteiten. Het is een vorm van documentaire fotografie. Daarbij reis ik graag en probeer die ervaringen in beelden vast te leggen. Bij voorkeur probeer ik met mijn foto’s vragen op te roepen of een verhaal te vertellen.
Het zal dan ook niet verbazen, dat straatfotografie mijn bijzondere belangstelling heeft. Omdat ik niet van geposeerde opnamen houd, probeer ik vooral de spontane gebeurtenissen in het straatbeeld te vangen. Daarom ga ik meestal slechts met mijn camera gewapend op stap en maak ik zelden gebruik van hulpapparatuur.
Mijn achtergrond als tropenarts en kinderarts maakt dat ik speciale aandacht heb voor medische onderwerpen en voor kinderactiviteiten. In de selectie voor deze tentoonstelling heb ik mijn keuze op het thema ‘kinderen’ laten vallen met een minimaal snufje geneeskunde. De kinderen opereren in hun natuurlijke omgeving en ik probeer daarin het juiste moment te vangen.
Mijn vaardigheden met betrekking tot beeldbewerking zijn vooral bedoeld om  onvolkomenheden te corrigeren en de opnamen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Een enkele keer om de werkelijkheid geweld aan te doen en een situatie te vervreemden, maar dat moet voor mijn gevoel dan ook een duidelijke functie hebben.