Na lang aarzelen hebben we toch besloten om onze jaarlijkse expositie die gepland staat voor november 2021, door te schuiven naar 2022.
De expositie staat nu gepland voor het weekende van 12 en 13 maart 2022.