Forumleidersoverleg

De forumleiders komen regelmatig bij elkaar om de voortgang tijdens de forumavonden te evalueren en eventueel aan te passen.

Upcoming Events